home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Małgorzata Zuzanna Nowak

Muzykolog, menager kultury, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie.

Muzykolog, menager kultury, krytyk muzyczny, animatorka życia muzycznego. Pomysłodawczyni i realizatorka wielu projektów muzycznych i edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i lokalnym. Juror konkursów i przeglądów muzycznych, członek muzycznych komisji stypendialnych i komisji nagród. Przewodnicząca Rady Programowej Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie, przewodnicząca komitetu organizacyjnego trzech Światowych Zjazdów Częstochowian, członek Rady Programowej Fundacji im. Edwarda, Jana, Józefiny Reszków. Współzałożycielka Stowarzyszenia „Kapela Jasnogórska’” promującego muzykę zachowaną w zbiorach Klasztoru Paulińskiego na Jasnej Górze. Przez 10 lat (2002 – 2012) pracowała jako członek Komisji Kultury Związku Miasta Polskich, od 2010 roku jako jej wiceprzewodnicząca. Od 2010 roku pełni funkcję eksperta Związku Miast Polskich w zakresie zarządzania kulturą.

Od 20 lat (od 1993 roku) jest dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”, największego w Polsce projektu promującego muzykę różnych religii i kultur. W latach 1995 – 2012 była także dyrektorem Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater”. Odwołana przez Prezydenta Częstochowy za sprzeciw wobec przeniesienia Międzynarodowego Festiwalu „Gaude Mater” do Filharmonii Częstochowskiej. Od listopada 2012 roku związana z Akademią Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

Na przestrzeni 20 lat dzięki jej inicjatywie powstały w Częstochowie największe projekty kulturalne: Dni Europejskiej Kultury Ludowej, Międzynarodowy Konkurs Kompozytorki „Musica Sacra”, Festiwal im. Bronisława Hubermana, Noc Kulturalna, Festiwal im. Kaliny Jędrusik.

Jej zasługą jest również konsekwentnie prowadzona polityka promocji młodych muzyków z subregionu północnego Województwa Śląskiego. Była współinicjatorką stypendiów dla młodych artystów, które częstochowski samorząd przyznaje od 1992 roku. Skutecznie pozyskując środki od lat realizuje projekty z udziałem najzdolniejszej młodzieży muzycznej, m.in. stypendystów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wśród jej autorskich projektów są: Akademia Pana Chopina i Akademia Pana Chopina na bis – najwyżej oceniony w konkursie Fundacji PZU program edukacyjny dla dzieci, realizowany na obszarach wiejskich regionu częstochowskiego.

W 2011 roku jej autorski projekt „Polish Sacred Music – Gaude Mater 2011”, promujący polską muzykę sakralną w Moskwie, Paryżu, Kijowie i Londynie znalazł się wśród projektów kulturalnych Polskiej Prezydencji w UE.

Odznaczona Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze - Gloria Artis”. Wyróżniona Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji, jako pierwsza kobieta w Częstochowie oraz Nagrodą imienia św. Brata Alberta za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki sakralnej, działalności charytatywnej, społecznej i ekumenicznej. W maju 2012 roku uhonorowana Nagrodą Okolicznościową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za 20 lat pracy na rzecz Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”, a w roku 2013 Złotą Odznaką za Zasługi dla Województwa Śląskiego.