home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Katarzyna Augustyniak

Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rodziny w Chorzowie.    

 Pani  Katarzyna od 1999 roku pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Rodziny, które ma na celu udzielać wsparcia i pomocy rodzinom w ich funkcjonowaniu i rozwoju. Od 1999 roku Stowarzyszenie realizuje wiele programów kierowanych do społeczności głownie miasta Chorzowa:

Realizacja programu „Ośrodek Promocji Rodziny”. Ośrodek Promocji Rodziny wspiera rodziny w ich prawidłowym funkcjonowaniu, pomaga w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowych. Sprawuje opiekę psychologiczno – pedagogiczną nad dziećmi i młodzieżą. Pracownicy OPR prowadzą również warsztaty i szkolenia dla uczniów oraz nauczycieli szkół  z Chorzowa i miast sąsiadujących.

Stowarzyszenie udziela również pomocy  w postaci porad pedagogicznych, psychologicznych i prawnych , terapii oraz Szkoły dla Rodziców rodzinom zastępczym  z Chorzowa w ramach programu „Jesteśmy”.

Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej „Pod Mychą” dla dzieci z Chorzowa Batorego. Program Świetlicy Środowiskowej finansowany jest dotacji Urzędu Miasta Chorzów. Do zadań świetlicy należy: wspomaganie procesu edukacji poprzez zajęcia, wychowywanie i właściwe socjalizowanie dzieci. Program pracy świetlicy jest różnorodny, tak, by jak najlepiej dostosować się do potrzeb dziecka, obudzić w nim różnego rodzaju zainteresowania, pokazać konstruktywne formy spędzania czasu wolnego.

Realizowanie programu „Można żyć inaczej”. Program ten jest programem długofalowym, którego celem są działania profilaktyczne w środowisku rówieśniczym dziecka ( „na podwórku” ). Dorosły człowiek  ( najlepiej osoba w wieku 20-25 lat ) wkracza w środowisko dziecka. Tam też nawiązuje pierwsze kontakty z dziećmi poprzez wspólną zabawę i rozmowę. Stara się zdobyć autorytet i zaufanie dzieci. By było to możliwe nawiązuje także kontakty z rodzicami tych dzieci.

Realizacja programu „Młodszy Brat, Młodsza Siostra.” Program ma na celu eliminowanie zjawiska alienacji osób starszych we współczesnym społeczeństwie. W ramach projektu wolontariusze, przeszkoleni uprzednio przez psychologów i pedagogów, znajdują osobę starszą, z którą tworzą parę. Relacje nawiązane poprzez indywidualne kontakty osoby starszej z wolontariuszem pozwalają na zaangażowanie seniora w życie społeczności lokalnej. W ramach indywidualnych spotkań wolontariusze pomagają seniorom w organizowaniu spraw dnia codziennego, zachęcają ludzi starszych do udziału w życiu kulturalnym i religijnym aranżując różnego rodzaju spotkania, wyjścia do teatru czy kina. W ramach programu Stowarzyszenie zorganizowało wspólne spotkania i wycieczki dla seniorów i wolontariuszy, co zintegrowało ze sobą osoby biorące udział w programie, pozwoliło nawiązać ciekawe znajomości i przyjaźnie.

Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny nadzoruje również prowadzenie „Rodzinnego Domu Dziecka”. Rodzinny Dom Dziecka jest całodobową placówką opiekuńczo – wychowawczą, należącą do rodzinnych form opieki nad dzieckiem.

Stowarzyszenie prowadzi również „Ośrodek Aktywizacji”, w którym osoby starsze mogą, uczestnicząc w klubach zainteresowań, rozwijać swoje pasje. Mogą również wyjeżdżać na wycieczki oraz brać udział różnorodnych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

Dzienny Ośrodek Socjoterapii dla Dzieci i Młodzieży. Jest to specjalistyczna placówka opiekuńczo – wychowawcza wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w wieku 11-17 lat. Ośrodek pełni rolę profilaktyczną, stwarzając możliwości atrakcyjnego spędzania czasu wolnego, rozwijania pasji i zainteresowań, jak i rolę terapeutyczną, zapewniając pomoc pedagogów i psychologów. 

 Na realizację tych projektów Stowarzyszenie pozyskuje częściowo środki z funduszy miasta Chorzów. Jako Organizacja Pożytku Publicznego może też pozyskiwać fundusze z 1%.  Większość środków na działalność  Stowarzyszenie pozyskuje dzięki własnym inicjatywom. Organizuje kiermasze wyrobów artystycznych wykonanych przez uczestników naszych projektów, zbiera surowce wtórne, ze sprzedaży których kupuje materiały potrzebne do wykonywania wyrobów rękodzielniczych przez dzieci i seniorów uczestniczących w programach. Głównie jednak skupiamwokół siebie wolontariuszy, w tym wybitnych specjalistów z różnych dziedzin, którzy pracują  z młodzieżą oraz  ludźmi starszymi.

Ogromna to zasługa Katarzyny Augustyniak, która potrafi pozyskiwać  ludzi  z  chęcią niesienia pomocy potrzebującym