home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

dr Helena Hrapkiewicz

Kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Śląskiego.

Psycholog, pedagog, wykładowca, kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku UŚ, społecznik, radna Katowic - VI kadencja. Pomysłodawca i organizator wielu imprez aktywizujących dojrzałych ludzi, jak np. konferencji „Kariera zaczyna się po 50-ce”. Orędowniczka działań na rzecz nauki i rozwoju seniorów. W sierpniu w regionie ruszyły projekty Rządowego Programu Aktywności Seniorów.  

Jej program wyborczy zakładał aktywizację ludzi starszych na terenie miasta Katowice poprzez dalszy rozwój Uniwersytetu Trzeciego Wieku, poszerzenie jego zadań i bazy, wspierania szkolnictwa wyższego i średniego w mieście, efektywniejsze kształcenie uczniów i studentów oraz wspieranie imprez szkolnych i studenckich, szerzenie wśród osób starszych informacji o życiu kulturalnym  w Katowicach, tak by znalazły one dla siebie miejsce odpoczynku, rozrywki i spotkania z drugim człowiekiem.

Udało się jej zwiększyć liczbę aktywnych uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jednym z sukcesów jest organizowanie nieprzerwanie od 5 lat Dni Seniora, w ramach których odbywają się liczne imprezy. Z wycieczek zorganizowanych w ramach imprezy rocznie korzysta ok 100 osób, ze spacerów po mieście o charakterze historyczno - wspominkowym korzysta także ok. 100 osób. Ponad 150 osób przychodzi na wykład poświęcony promocji zdrowia i tyle samo na spotkania z prezydentem miasta. W ramach pomocy studentom udało się przy współpracy z UŚ, którego jest pracownikiem przebudować i wyłączyć z ruchu część ulicy Bankowej.

Dr Helena Hrapkiewicz uczestniczy w pracach Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Katowice w zakresie pomocy ludziom biednym oraz w zakresie ochrony zdrowia ludzi starszych. Zabiega o finanse na kolejne lata funkcjonowania UTW.

Działała w Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich.

Jest autorką licznych artykułów tematycznie nawiązujących do funkcjonowania rodziny.