home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

dr hab. urbanistka i historyk sztuki, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego.

Specjalizuje się w badaniach nad sztuką nowoczesną i współczesną, zajmuje się też metodami interpretacji dzieł sztuki oraz historią urbanistyki. Studia odbyła w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, zakończone obroną pracy magisterskiej na temat polskich chorągwi nagrobnych. Od 1988 r. zatrudniona w Zakładzie Historii Sztuki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 1997 roku uzyskała tytuł doktora w Uniwersytecie Wrocławskim, przedstawiając dysertację o pałacach i zamkach górnośląskich. Kolokwium habilitacyjne w Uniwersytecie Warszawskim w 2007 r. na podstawie rozprawy „Chaos i uporządkowanie. Dylematy architektoniczne na przemysłowym Górnym Śląsku w latach 1763-1955”, wydanej w Katowicach w 2005 r., zakończone nadaniem tytułu doktora habilitowanego.

Autorka wielu artykułów i wydawnictw indywidualnych dotyczących sztuki i architektury Górnego Śląska (ostatnio ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia modernizmu), a także publikacji zbiorowych (m.in."Muzeum sztuki. Antologia"). Współorganizatorka wielu konferencji naukowych, między innymi „Zamki i pałace Śląska”.

Jako pedagog aktywizuje młodzież w wielu działaniach związanych z ochroną dóbr kultury, między innymi akcją „uratujmy dworzec”. Organizatorka protestów i pikiet na rzecz ratowania zabytków. Niezłomna obrończyni zabytków Katowic. Uczestniczyła w nagłośnieniu sprawy zaniedbanego dworca w Rudzie Śląskiej - Chebzie.

Z jej klas i otwartych wykładów korzysta niezliczona liczba fascynatów kultury, ale i laików zaciekawionych współczesnymi trendami w sztuce.

Jej kandydatura jest wyjątkowa, ponieważ we współczesnym świecie bez autorytetów udało jej się uzyskać uznanie wśród młodzieży, co jest niezwykle trudne. W swoich działaniach potrafi zainteresować młode pokolenia tematami niekomercyjnymi, rozbudzić zainteresowanie sztuką, a także stawać w obronie wartości ponadczasowych.

Swą postawą stanowi wzór, jej konsekwencja i efektywność pokazuje, iż zaangażowanie młodych ludzi w akcje społeczne jest niezbędne.

Jej praca dydaktyczna jest przykładem dla rzeszy pedagogów, jak można dzisiaj poszukiwać języków międzypokoleniowych. Wychowała  pokolenia ludzi wrażliwych, zaangażowanych oraz świadomych.