home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Prezes Stowarzyszenia Chorych z Przepukliną Oponowo-Rdzeniową RP.

Czesława Hajduk jest założycielką katowickiego Oddziału Stowarzyszenia Chorych na Przepuklinę Oponowo-Rdzeniową RP z siedzibą w Biskupicach (Powiat Zawierciański). Przez 14 lat była prezesem Oddziału w Katowicach – od dwóch lat jest prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia. Pionierka w naszym regionie w zakresie gromadzenia i opracowywania informacji na temat metod leczenia (koordynacji specjalistów wielu dziedzin) i pracy z dziećmi chorymi na tę chorobę. W jej Stowarzyszeniu rodzice otrzymują najcenniejsze informacje: do jakiego lekarza się udać i kiedy, jak pracować z chorym dzieckiem i jak je rehabilitować. Dzieli się swoim doświadczeniem nabytym przy rehabilitacji i leczeniu córki.

Współpracuje z lekarzami – specjalistami wielu dziedzin. Współpraca ta zaowocowała wydaniem poradników i broszur tematycznych dla rodziców, w których zebrane zostały wszystkie informacje dotyczące przebiegu choroby, leczenia i rehabilitacji. Od 10 lat organizuje m.in. spotkania i szkolenia dla rodziców w Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym w Jaworzu, na które zapraszani są lekarze różnych specjalizacji, psycholodzy, firmy medyczne i firmy zaopatrzenia rehabilitacyjnego.

Od 12 lat wydaje kwartalnik „Mój świat”. Pismo dofinansowane ze środków PFRON, które opisuje najważniejsze wydarzenia z życia Stowarzyszenia i jego członków.

W 2000 roku uczestniczyła w  kongresie międzynarodowym we Francji, dotyczącym problemów związanych z chorobą oraz jej leczeniem, a dwa lata później zorganizowała podobny kongres w Polsce. Na spotkanie przybyło 135 osób z całego świata, m.in. z Australii, Afryki, Peru. W 2010r. Delegacja Stowarzyszenia wzięła ponadto udział w konferencji SPINA BIFIDA w Parlamencie Europejskim w Brukseli, a następnie w Dublinie. Te wspólne zjazdy były okazją do rozmów, wymiany doświadczeń, nowinek medycznych.

Aktywność i zaangażowanie pani Czesławy Hajduk przynosi wymierne korzyści: rodzicom, chorym dzieciom i wszystkim członkom Stowarzyszenia.

Organizowane przez Stowarzyszenie turnusy rehabilitacyjne, dzień dziecka, pikniki integracyjne czy koncerty sprawiają, że osoby chore choć przez chwilę mogą czuć się szczęśliwe.

Największą jednak zasługą Pani Prezes jest zwrócenie uwagi lekarzy i mieszkańców regionu na specyfikę tej choroby, przekonanie, że warto ją zgłębić, by pomóc chorym, zainicjowanie szeroko pojętej profilaktyki (przyjmowania kwasu foliowego przez młode dziewczyny oraz kobiety), a przede wszystkim wypracowanie własnych efektywnych metod pracy i współpracy w regionie.

Czesława Hajduk na Gali Kobiety Sukcesu Śląska 2012