home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Jadwiga Korneszczuk – działaczka społeczna, przewodnicząca oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Płocku.

Jadwiga Korneszczuk jest instruktorką i nauczycielką rysunku odręcznego i kosztorysowania, pełni funkcję kierownika Zespołu  Społeczno-Wychowawczego w płockich osiedlowych placówkach kulturalnych. Organizuje zajęcia interdyscyplinarne, świąteczne, manualne, integracyjne, uroczystości z okazji świąt narodowych, spotkania tematyczne z dziećmi i młodzieżą, a także zajęcia dla  seniorów. Od roku  2010  pełni  funkcję  Przewodniczącej  Zarządu  Okręgowego  Polskiego  Związku Emerytów  Rencistów i Inwalidów w  Płocku. Oddział  Okręgowy  kierowany przez  Jadwigę  „Jagodę”  Korneszczuk  w  chwili  obecnej  liczy  powyżej  21  tysięcy  członków. W 2016 roku, za sprawą przewodnictwa pani Jadwigi, zorganizowano Festiwal Amatorskiej Twórczości „Mikrofon Seniora”, Przegląd Amatorskiej Twórczości Literackiej i Amatorskich Twórczości Seniora, Światowy Dzień Inwalidy. Oprócz tego pani Jadwiga organizuje różne formy działalności turystycznej, w tym także turnusu wczasowego dziennego dla seniorów, z której tylko w 2016 r. skorzystało  1100 seniorów. Ponadto podejmowała się współpracy z licznymi stowarzyszeniami i organizacjami, działającymi  na  rzecz  seniorów, m.in. poprzez organizację udziału podopiecznych podczas występów gwiazd  w  „Orlen  Arenie”, spotkań  „Dni  Seniora”, spotkań integracyjnych harcerzy - seniorów, wydawanie  żywności  z Banku Żywności  w  Płocku. Pani Jadwiga Korneszczuk otrzymała medal pamiątkowy „PRO  MASOVIA” oraz nagrodę  Marszałka  Województwa Mazowieckiego. Ponadto kierowany przez nią PREZERII został uhonorowany tytułem  „Godni  Naśladowania”, wyróżnieniem  dla najlepszej  organizacji  Pozarządowej w obszarze Pomocy Społecznej, a także otrzymał statuetkę  -  wyróżnienie  Starosty  Płockiego  „Dobry  Gospodarz”.