home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Bogusława Jaworska- Burmistrz Zwolenia

Pani Burmistrz, oprócz swojej funkcji w samorządzie jest także Przewodniczącą Rady Nadzorczej Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu, Członkiem Powiatowej Rady Zatrudnienia w Zwoleniu, Członkiem Stowarzyszenia Na Rzecz Pomocy Rodzinie i Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych, Członkiem Stowarzyszenia Oświatowego Sycyna, Wiceprzewodniczącą Stowarzyszenia Dziedzictwo i Rozwój, Członkiem Honorowym Zwoleńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Honorowym Prezesem Młodzieżowej Orkiestry Dętej Miasta Zwolenia, a także Członkiem Zarządu Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia”.  

Jest inicjatorką i współzałożycielką Zwoleńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który działa od 2007 roku i zrzesza ponad 100 słuchaczy z terenu powiatu zwoleńskiego.

Wrażliwa na ludzkie cierpienie, wspólnie z grupą kobiet, 15 lat temu założyła Komitet Organizacyjny „Pomocna Dłoń”, który pomaga potrzebującym - pogorzelcom, powodzianom, dzieciom z domów dziecka. Aktywnie uczestniczy w aukcjach w czasie festynów charytatywnych. Inicjatorka i współautorka wydawnictw lokalnych.  Inicjatorka zorganizowania konferencji międzynarodowej „Czakram Jana Kochanowskiego”(2010) i plenerowej wystawy planszowej ukazującej prehistorię ziemi zwoleńskiej (2011). Współorganizatorka Stowarzyszenia Psychoedukacji i Profilaktyki „Wyjdź Naprzeciw” w Zwoleniu, które zainaugurowało swoją działalność 19.10.2011r. konferencją pn. ”Innowacyjne metody komunikacji w edukacji”. Wspiera działalność organizacji krzewiących kulturę i sport. Obdarzona zaufaniem społecznym na drugą kadencję jako burmistrz kreuje pozytywny wizerunek  gminy i miasta. Posiada umiejętność skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje oraz działania gospodarcze i kulturalne, które przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców. 

Poza obowiązkami wynikającymi z ustawy o samorządach jest tam, gdzie jest potrzebna. Służy swoją wiedzą, pomocą i doświadczeniem. Współpracuje z rejonowymi i lokalnymi zarządami organizacji kombatanckich– Światowym Związkiem Żołnierzy AK i Związkiem Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Jest osobą życzliwą i otwartą na wszelkie inicjatywy i formy działania służące społeczeństwu. Jej pełna zaangażowania praca społeczna zdobyła uznanie i szacunek mieszkańców miasta i gminy.

Odznaczona: Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi za Działalność Społeczną, Honorową Odznaką za Zasługi dla Rolnictwa, Honorową Odznaką za Zasługi dla Związku Kombatantów, Honorowa Odznaką za Zasługi Dla Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, Honorową Odznaką Ochotniczych Hufców Pracy, Honorową Odznaką za Zasługi dla Pożarnictwa, Medal za Zasługi dla Ziemi Zwoleńskiej.