home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Beata Jurkiewicz – lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii dziecięcej oraz specjalista w dziedzinie urologii dziecięcej w Dziekanowie Leśnym.

Obecnie pani Beata jest lekarzem kierującym Oddziałem Chirurgii z Pododdziałem Laryngologii w Szpitalu w Dziekanowie Leśnym. Jest także Konsultantem Kliniki Chirurgii Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, Konsultantem Kliniki Pediatrii i Nefrologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego, Członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Chirurgii Dziecięcej, Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie chirurgii dziecięcej dla obszaru województwa mazowieckiego, a także wykładowcą w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Radomskiej w zakresie ekonomii, specjalność: „Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia”. W 2015 roku uzyskała stopnień doktora habilitowanego nauk  medycznych. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych, m.in.: European Association of Urology, EUPSA, Europejskiego Stowarzyszenia Chirurgów Dziecięcych, Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych. Jest Członkiem Komitetu Naukowego Wydawnictwa Medical Communications, tworzącego m.in. „Pediatrię i Medycynę Rodzinną”, Członkiem Komitetu Redakcyjnego wielu zagranicznych czasopism medycznych, m.in.: Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education Ukrainian Association Paediatrics Surgery Group of Companies MedExpert, LLC Paediatric Surgery Scientific and Practical Journal. Jest autorem lub współautorem: 70 publikacji krajowych i zagranicznych oraz 63 niepublikowanych krajowych i zagranicznych wystąpień zjazdowych.

W 2016 roku otrzymała I nagrodę na 3rd Conference Experts in Stone Disease ESD February 16-18, 2017 Dubai UAE za wystąpienie URSL – Is it a safe procedure for small children? – Single institution experience. We wrześniu 2015 r. na światowym kongresie EULIS w Alicante zaprezentowano, wykony przez nią w roku 2014, zabieg endoskopowy „RIRS” u dziesięciomiesięcznego dziecka o wadze 6800g. Jest to osiągnięcie na skalę światową. W „Historii Chirurgii Wieku Dziecięcego Ukrainy” - wydanej przez Ministerstwo Ochrony Zdrowia Ukrainy uznano i uhonorowano jej wkład w międzynarodowy rozwój wymiany naukowej i współpracy z chirurgami ukraińskimi. Wykonała dotychczas szereg innowacyjnych, skomplikowanych zabiegów chirurgicznych, które zostały opublikowane w literaturze naukowej, będąc często pierwszym światowym doniesieniem.

Jest lekarzem pełnym pasji, zaangażowania i bezinteresownego niesienia pomocy. Prowadzi szeroko rozumianą działalność publiczną i ofiarną działalność charytatywną.