home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Anna Szpura - inżynier ekonomii rolnictwa, regionalistka, animator kultury, znawczyni tradycyjnej kuchni wschodniego Mazowsza, mieszka w Starej Komornicy.

Anna Szpura jest właścicielką pasieki ,,Mała Pszczółka”, regionalistką jest z zamiłowania.  Przewodniczy Kołu Gospodyń Wiejskich ,,Korniczanki” w Starej Kornicy, a także grupie

„Działamy Lokalnie”. Jest członkinią Stowarzyszenia ,,Kreda” oraz Zespołu ,,Korniczanie”, prowadzi Galerię Wiejską w Starej Kornicy i ,,Kornicką Akademię Smaku”.

Pasiekę Mała Pszczółka prowadzi od 2012 roku, zajmując się też cały czas promocją pszczelarstwa poprzez prowadzenie warsztatów pszczelarskich i szkoleń. Pasieka należy do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze (nagroda Laur Marszałka Woj. Maz. za miód wielokwiatowy Łąkowy z Kornicy).

Pani Anna na terenie gminy Stara Kornica odpowiedzialna jest za produkt tradycyjny i regionalny. W 2013 roku wydała publikację ,,Tradycje kulinarne obrzędy i zwyczaje gminy Stara Kornica”. Prowadzi od tego roku warsztaty pieczenia korowaja weselnego - odtwarzanie starych, zapomnianych tradycji kulinarnych i obrzędów powiatu łosickiego (korowaj to dawniej główna ozdoba weselnego stołu). W 2015 roku otrzymała nagrodę “Perła Kulinarna” za korowaj weselny. W 2016 roku również otrzymała prestiżową nagrodę ,,Klucz do Polskiej Spiżarni. Nagroda ta przyznawana jest raz do roku jednej osobie z województwa za całokształt działań na rzecz odtwarzania i promocji tradycji kulinarnych przyznawana przez Izbę Produktu Regionalnego I Lokalnego.

Z warsztatami odwiedza też inne regiony, m.in. pieczenia korowaja weselnego uczyła podczas Międzynarodowych Mikołajek Folkowych na UMCS w Lublinie (2015, 2016).

W 2016 uczestniczyła w konferencji popularno-naukowej ,,Gawędy o Kulturach” w Mielniku z wykładem o tradycji korowaja, a w 2017 roku z wykładem ,,Rośliny w obrzędach i magii dawnej ludności Podlasia”.

Współpracuje z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Uczestniczy we wszystkich edycjach konkursu kulinarnego ,,Na najlepszy produkt Tradycyjny Wschodniego Mazowsza”. Laureatka I, II, III miejsca w tym konkursie.

Wpisanie na Listę Produktów Tradycyjnych 10 produktów z gminy Stara Kornica.

Laury w konkursie ,,Dziedzictwo Kulinarne Smaki Regionów” na Mazowszu zdobywała kilka lat z rzędu (2013-2016). W minionym roku współorganizowała stoisko województwa mazowieckiego podczas Dożynek Prezydenckich w Spale. Współpracuje z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie i oddziałem mazowieckim Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Z Departamentem Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Mazowsza współpracuje przy tworzenia Mazowieckiego Szlaku Tradycji.

Organizowała liczne konferencje i pokazy. Laureatka trzech edycji konkursu “Na Najaktywniejszą Liderkę KSOW-u” - w 2013 zajęła III miejsce, 2014 - I miejsce, 2016 - wyróżnienie.

Jako kulturoznawca (Studiowała „Kulturoznawstwo o specjalności Zarządzanie Kulturą” na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi) organizowała wiele spotkań z grupami odtwarzającymi stare zapomniane tradycje. Od 2016 roku tworzy Galerię Wiejską w Starej Kornicy. Obecnie realizuje projekt ,,Wiejska Galeria-Pokaż Swoją Pasję”. Współpracuje z Lokalną Grupą Działania Tygiel Doliny Bugu

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wyróżniła ją za interesujące przedsięwzięcia o charakterze kulturowym i kulturotwórczym. Otrzymała odznaczenie Ministra Rolnictwa ,,Zasłużony dla Rolnictwa” oraz Medal Pamiątkowy PRO MASOVIA za wybitne zasługi na rzecz woj. mazowieckiego.

Anna Szpura jest stałą bywalczynią targów i wystaw, świąt lokalnych i regionalnych, gdzie z dumą prezentuje smak i zapach rodzinnej kuchni. Przy okazji świetna gawędziarka i uczestniczka tematycznych audycji radiowych i telewizyjnych.