home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Mirella Panek-Owsiańska – Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Przez 4 lata pełniła funkcję rzeczniczki prasowej polskiej sekcji Amnesty International. Stworzyła i koordynowała program „Demokracja bez kobiet to pół demokracji”. Inicjatorka wielu grup i projektów dla kobiet. Absolwentka Szkoły Liderów oraz kursów na Stanford University i Columbia University. Trenerka – przeszkoliła ponad 500 działaczy i działaczek społecznych oraz politycznych, m.in. z Polski, Białorusi, Kuby, Serbii i Kirgistanu. Pracowała w gabinetach politycznych Hanny Suchockiej i Barbary Piwnik. Wiedzę z zakresu marketingu społecznego i politycznego zdobywała w Anglii i w Stanach Zjednoczonych jako stypendystka Lecha Wałęsy, Rady Europy, gubernatora stanu Illinois oraz Departamentu Stanu USA. Autorka artykułów i komentarzy prasowych, przewodnicząca jury konkursu Raporty Społeczne oraz innych konkursów poświęconych komunikacji i społecznej odpowiedzialności biznesu. Członkini Zespołu ds. CSR przy Ministerstwie Rozwoju. Prowadzi zajęcia dla studentów na podyplomowych studiach z zakresu CSR i PR. Posiada długoletnie doświadczenie współpracy z biznesem, sektorem publicznym i NGO.

Kieruje Forum Odpowiedzialnego Biznesu, którego misją jest upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu jako standardu obowiązującego w Polsce.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (przedsiębiorstw)  -  CSR z ang. corporate social responsibility - to koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami osób lub organizacjami, które uczestniczą w realizacji określonego projektu. Według tego podejścia bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełniania przez organizacje biznesowe (przedsiębiorstwa) wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale oprócz tego również zwiększone inwestycje w kadry, ochronę środowiska i relacje z innymi, którzy mogą mieć faktyczny wpływ na efektywność działalności gospodarczej tych organizacji oraz ich innowacyjność. Jako prezes, odpowiada za  współpracę z CSR Europe, The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), Global Compact.

Miłośniczka networkingu, Azji i Doliny Krzemowej. Mama Zojki.