home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Jest Prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem”, ale także mamą dwudziestotrzyletniej niepełnosprawnej córki.  Jedenaście lat temu założyła z innymi rodzicami stowarzyszenie, które miało za zadanie pomagać osobom niepełnosprawnym i tak się stało. Ukończyła studia w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej z oligofrenopedagogiką w Kolegium Nauczycielskim w Radomiu będącego pod patronatem Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. .
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” utworzyła  listopadzie 2004r. Powstanie stowarzyszenia jest odpowiedzią na potrzeby i problemy, z jakimi borykają się dzieci niepełnosprawne. Problemy te to niepełnosprawność fizyczna, upośledzenia umysłowe, inne choroby. Stowarzyszenie Razem jest organizacją pożytku publicznego prowadzącą ciągłą, kompleksową, wielospecjalistyczną działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Głównymi założeniami stowarzyszenia jest ciągłe wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
Jak sama mówi ,,Od samego początku byliśmy zapatrzeni  w nasz główny - cel otwarcie centrum dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.'' Stowarzyszenie prowadzi wiele placówek:  -W 2010 roku utworzyli pierwsze Przedszkole Specjalne „Kraina Radości” w Radomiu  . Liczba chętnych przerosła ich możliwości.

-W 2013 r. dostali wsparcie  z działania 7.1  z Unii Europejskiej. Dzięki czemu we wrześniu 2013 roku ruszył Klub Integracji Społecznej dla dorosłych osób niepełnosprawnych.
-W 2014  r. uruchomili przy wsparciu Unii Europejskiej integracyjny żłobek który mieści się przy ul. Gajowej 80 w Radomiu.

 
Oferowany przez stowarzyszenie model wsparcia osoby niepełnosprawnej, oczywiście w zależności od potrzeb, może wyglądać następująco:

Po urodzeniu dziecko trafia do działającego Centrum Edukacyjno – Terapeutycznego w Radomiu przy ul. Sobótki 5 w którym działa Wczesne Wspomaganie Rozwoju, i  tam  jest rehabilitowane. Trafia do żłobka.

Kiedy osiągnie wiek przedszkolny rozpoczyna tam  edukację w jednej z grup integracyjnych, bądź w grupie specjalnej, gdzie realizuje program edukacyjny dostosowany do swoich możliwości i poddawane jest terapii indywidualnej bądź grupowej stosowanej do potrzeb.
 Do placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie przyjmowane są  dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi, takimi jak: upośledzenia umysłowe w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim (Zespół Downa, Autyzm, Zespół Aspergera, mózgowe porażenie dziecięce, niepełnosprawność ruchowa, zaburzenia mowy itp.)
Miesiąc temu uruchomili  Środowiskowy Dom Samopomocy typu B. dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Placówka jest stworzona z myślą o osobach, które dotąd z różnych względów po zakończeniu edukacji szkolnej tkwiły w domach rodzinnych. Dzięki pobytowi w klubie uczestnicy mieli szansę zdobywać lub poszerzać wiedzę i umiejętności niezbędne do możliwie samodzielnego funkcjonowania. Uczestnicy mają  do dyspozycji pracownie: komputerową, ogrodniczą, plastyczną, krawiecką, stolarską, gospodarstwa domowego, społeczną.

I ostatnim tegorocznym przedsięwzięciem  prowadzonego przez Dagmarę Janas Stowarzyszenia jest uruchomienie w Radomiu restauracji, w której będą zatrudnione osoby niepełnosprawne i zdrowe.

 

Stowarzyszenie zajmuje się również organizacją wolnego czasu. Są to jest różnego rodzaju wycieczki, wypoczynek letni i zimowy, półkolonie, festyny, zajęcia sportowe, spartakiady sportowe, wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, wyjścia do kina, teatru, opery, baseny itp. Współpracują z Bankiem Żywności. Organizujemy różnorakie szkolenia dla rodzin osób niepełnosprawnych, dla kadry pedagogicznej.

Środowiskowy Dom Samopomocy przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” zdobył nagrodę główną podczas II Festiwalu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych, który w 28 października br. odbył się w Radomiu.

Dagmara Janas: „Taniec, prace plastyczne, formy teatralne, śpiew to nie tylko prezentacja twórczości osób niepełnosprawnych, ich talentów. To przede wszystkim terapia. Zajęcia taneczne czy muzyczne prowadzimy przez cały rok. Nagroda cieszy i uskrzydla, dodaje siły do następnych takich przedsięwzięć.