home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Bogumiła Więckowska – Starosta Otwocki

Przewodnicząca Zarządu Powiatu kadencji 2010 – 2014, Radna Rady Powiatu w Otwocku od 1998 roku, Starostwo Powiatowe w Otwocku.

Ochrona zdrowia

Do największych sukcesów Starosty w trakcie trwania 4 – letniej kadencji w powiecie otwockim należy, pierwsze na Mazowszu, przekształcenie ZP ZOZ w Otwocku w spółkę prawa handlowego Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., dzięki któremu udało się zmniejszyć ogromny dług szpitala, zapewnić mieszkańcom powiatu dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej oraz polepszyć jakość świadczonych usług medycznych. Starosta przeprowadziła rozmowy ze społeczeństwem w tej sprawie, organizując m.in. konferencję pn. „Przekształcenie zoz-ów w spółki prawa handlowego – wyzwania dla samorządów”.

„Domy dla dzieci”

Sukcesem Starosty jest przeprowadzenie reformy przekształcenia Domów Dziecka w „Domy dla Dzieci”. Dzięki wprowadzeniu tych zmian w powiecie nie funkcjonują już tradycyjne Domy Dziecka, a dzieci i młodzież potrzebujące opieki przeniosły się do „Domów dla Dzieci”, gdzie nie ma podziału na grupy, a organizacja pracy pozwala na stworzenie domowej atmosfery i poczucia bezpieczeństwa dla wychowanków. To pierwsza tego typu inicjatywa w województwie mazowieckim.

Bezpieczeństwo mieszkańców powiatu

W ciągu 4 lat zarządzania zapoczątkowano tworzenie spółek wodnych, których celem jest zapobieżenie podtopieniom nieruchomości. Od 2012 roku powstało 12 takich spółek. Starosta na zlecenie Wojewody Mazowieckiego powołała zespół ds. opracowania ćwiczeń obronnych, które zostały przeprowadzone w 2011 roku pod kryptonimem „Wiosna 2011”. Dla Starosty bezpieczeństwo i obrona życia mieszkańców w trudnych, niepewnych czasach, to podstawa funkcjonowania samorządu.

Opieka nad zabytkami

Dokonano remontu elewacji południowej zabytkowego budynku Liceum Ogólnokształcącego im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku. Przeprowadzono szereg spotkań w sprawie zabytkowego drewnianego budynku wybudowanego w stylu Świdermajer – Pensjonatu Gurewicza w Otwocku, m.in. z Rafałem Nadolnym (obecnym Mazowieckim Konserwatorem Zabytków). W 2011 roku Starosta powołała Społecznego Opiekuna Zabytków w powiecie otwockim. Zabytki nieruchome i tradycje architektoniczne w powiecie traktowane są priorytetowo.

Społeczne inicjatywy

Starosta jest także inicjatorką zaproszenia do powiatu otwockiego dzieci i młodzieży z Ukrainy, którym w trakcie tygodniowego pobytu zapewniła mieszkanie w jednej z placówek oświatowych nadzorowanych przez Powiat. W 2013 r. podpisano umowę o współpracy partnerskiej z miastem Nowowołyńsk na Ukrainie.

Przedsiębiorczość w powiecie

Pomysłem Starosty jest zawiązanie Klubu Nowej Gospodarki Powiatu Otwockiego, którego celem jest zrzeszanie ludzi nauki, biznesu i administracji, i działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców powiatu otwockiego poprzez wspieranie lokalnego rynku pracy, wdrażanie innowacyjnych technologii czy tworzenie nowych obszarów ekonomicznych w powiecie. Z inicjatywy Starosty dwukrotnie zorganizowano Forum Gospodarcze Powiatu Otwockiego, gdzie zaprezentowano działalność przedsiębiorstw z różnych branż w powiecie otwockim oraz nagrodzono najlepszych przedsiębiorców w regionie.

Kierownik urzędu i samorządowiec

Bogumiła Więckowska jako starosta jest także kierownikiem Starostwa Powiatowego w Otwocku, w którym zatrudnionych jest ponad 140 osób. Zjednała sobie sympatię i szacunek podwładnych za sprawiedliwe i kulturalne podejście do pracownika oraz wrażliwość na krzywdę drugiego człowieka. Starosta to kobieta aktywnie działająca w powiecie otwockim, dla której dobro mieszkańców to cel nadrzędny. Za zasługi na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego w 2009 r. została odznaczona przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Brązowym Krzyżem Zasługi. Dwukrotnie uzyskała tytuł „Najlepszego Starosty na Mazowszu” w plebiscycie „Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu” (2012, 2014).