home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Barbara Toruńczyk – Redaktor Naczelny „Zeszytów Literackich”

Barbara Toruńczyk urodziła się i wychowała w Warszawie, jest prezesem Fundacji Zeszytów Literackich, założycielem i redaktorem naczelnym kwartalnika „Zeszyty Literackie”, które prowadzi od ponad 30 lat, oraz jego oficyny książkowej (ponad 100 tytułów).

Opracowała i wydała książki m.in.: Stanisława Barańczaka, Josifa Brodskiego, Józefa Czapskiego, Zbigniewa Herberta, Jarosława Iwaszkiewicza, Wojciecha Karpińskiego, Witolda Lutosławskiego, Adama Michnika, Czesława Miłosza, Jerzego Stempowskiego, Tomasa Venclovy, Adama Zagajewskiego.

Polską literaturę prezentowała na międzynarodowych konferencjach w Polsce, Rosji, Francji, Szwajcarii i Niemczech. Stypendystka ważnych ośrodków naukowych: Beinecke Library (Yale University), Bunting College i Houghton Library (Harvard University), a także Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu (2013 — stypendium im. Mileny Jesenskiej).

Od 1964 działała na rzecz przemian demokratycznych w Polsce. Po protestach na Uniwersytecie Warszawskim w Marcu 1968 skazana na dwa lata więzienia. W latach 70-tych współpracowała z Komitetem Obrony Robotników i Towarzystwa Kursów Naukowych. Od 1974 roku objęta zakazem druku, swoje teksty publikowała pod pseudonimem. W 1977 należała do założycieli niezależnego pisma „Zapis”, którego była sekretarzem redakcji, w latach 1979–81 członek redakcji „Res Publica”.

W 1982 roku w Paryżu założyła kwartalnik „Zeszyty Literackie”, który w 1992 roku z pełnym sukcesem przeniosła do Polski i nieprzerwanie prowadzi do dziś.

Jest autorką kilkuset szkiców poświęconych literaturze i historii. Położyła niezwykłe zasługi na rzecz upowszechniania polskiej literatury na świecie, scalania polskiej literatury emigracyjnej i krajowej, a także upowszechniania najwybitniejszych twórców światowych w Polsce. Stworzyła kanon wzorowego wydawania wielkich dzieł literackich.  Cieszy się uznaniem i współpracą najwybitniejszych wydawców światowych.

Pisali o niej: Timothy Garton Ash, Jerzy Giedroyc, Tony Judt, Jan Kott, Adam Michnik, Czesław Miłosz, Jan Nowak-Jeziorański, Timothy Snyder, Jerzy Turowicz. Pozyskała do stałej współpracy najwybitniejszych pisarzy współczesnych, wśród nich: Stanisław Barańczak, Ewa Bieńkowska, Josif Brodski, Zbigniew Herbert, Agnieszka Holland, Milan Kundera, Ewa Kuryluk, Adam Michnik, Czesław Miłosz, Tomas Venclova, Derek Walcott, Ola Watowa i innych, w tym wielu laureatów Literackiej Nagrody Nobla — zanim zdobyli światowe uznanie.

Amerykański krytyk i myśliciel Tony Judt pisał o niej i jej piśmie: „Barbara Toruńczyk jest niezwykłą, fascynującą kobietą. Ta odważna i utalentowana osoba w pojedynkę redagująca najbardziej zajmujące pismo literackie w Europie. [...] Podjęła trud uświadomienia wagi utraconego świata polskiej kultury, literatury i myśli, utraconego dla Zachodu, i dla samych Polaków znajdujących się pod niszczącym wpływem radzieckiej hegemonii“.

Została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych w kraju, 2006); Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (za wybitne zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w pracy literackiej i publicystycznej, 2003) a także otrzymała Nagrodę Edytorską Polskiego PEN Clubu, 2003 i Nagrodę Fundacji Jurzykowskiego, 1995.