home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Marta Ziemska

Współzałożycielka, współwłaścicielka i prezes zarządu firmy szkoleniowo-doradczej Ośrodek Studiów i Przedsiębiorczości EVENT Group Sp. z o.o. (1999 r.). Zajmuje się zarządzaniem bieżącą działalnością Spółki oraz budowaniem strategii jej rozwoju. Jest odpowiedzialna za obszar związany z rozwojem kompetencji miękkich. Prowadzi też treningi, warsztaty i konsultacje, zarówno w kraju jak i za granicą. Specjalizuje się w tworzeniu autorskich programów szkoleniowych poświeconych kształtowaniu postaw i zachowań.

Działa także w sferze edukacji, kultury i społeczeństwa obywatelskiego, współpracując z kilkoma fundacjami i stowarzyszeniami (np. przy organizacji Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Komediowych w Lubomierzu). W 2007 r. założyła Klub Kobiet „Rozmawialnia”, będący miejscem różnotematycznych spotkań dla dojrzałych kobiet, który nadal prowadzi. Gośćmi klubu byli między innymi: Katarzyna Miller, Ewa Woydyłło, śp. Iza Jaruga-Nowacka, Krystyna Kofta, Grażyna Wolszczak, Andrzej Komorowski, Zuzanna Celmer, Ida Karpińska, Anna Dodziuk. Od 2003 r. jest członkinią Międzynarodowego Forum Kobiet.

Absolwentka studiów humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim, oraz Studiów Podyplomowych z metodyki nauczania języków obcych i Studium Pomocy Psychologicznej IPZ PTP; Certyfikowany Manager Oświaty. Uczestniczka zajęć Gender Studies (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW). Ukończyła też ok. 20 szkoleń i kursów z obszaru edukacji, dydaktyki, zagadnień społecznych,  umiejętności interpersonalnych, i zarządzania projektami.

Jest propagatorką idei uczenia się przez całe życie – zarówno w teorii, jak i w praktyce. Dała się poznać jako doświadczony dydaktyk i metodyk, dyrektor i twórca strategii działania szkół niepublicznych, ale też jako autentyczny lider dużej grupy nauczycieli i pracowników administracji. Zawsze pełna inicjatywy i oryginalnych, cenionych przez młodzież, pomysłów (m.in. szkolnego Klubu Wspólnoty Europejskiej). Członkini grona założycieli i fundatorów oraz pierwsza prezes Fundacji Wychowawców i Młodzieży „Prom”.

Sprzeciwia się przejawom nietolerancji i agresji – w wielu obszarach życia społecznego. Współtwórczyni, ale też pracownik i kilkuletni kierownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Uczestniczka projektu wdrożenia Niebieskiej Karty (policyjnej procedury dotyczącej przemocy domowej) oraz budowania zespołów ds. przemocy w środowiskach lokalnych. Z ramienia Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kierowała pierwszą w Polsce antyprzemocową kampanią medialną, znaną pod hasłem „Bo zupa była za słona”. Uczestniczka i prelegentka krajowych oraz międzynarodowych konferencji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie, certyfikowana trenerka i autorka programów szkoleń w tym zakresie. Po zaproszeniu przez Agencję Informacyjną Rządu USA do programu „Przełamywanie barier. Prawa kobiet w USA”, adaptowała amerykańskie doświadczenia w aktywizacji społecznej i zawodowej kobiet, do warunków europejskich. Autorka licznych artykułów z tej tematyki i współautorka podręcznika, wydanego na Białorusi przez pozarządową organizację zajmującą się prawami człowieka. Organizatorka ogólnopolskiej „Infolinii dla wychowawcy”, działającej na zlecenie ZNP, a także uczestniczka prowadzonego tam projektu wdrażania kodeksu etyki nauczyciela.

Ma jasną wizję swojego działania i dąży do zrealizowania wytyczonych celów. Doskonale łączy aktywność zawodową z prowadzeniem działalności na rzecz społeczeństwa i z życiem prywatnym. Łatwo nawiązuje kontakty z ludźmi, umie ich słuchać i lubi z nimi rozmawiać. Kocha życie. Kiedy kilkanaście lat temu, dowiedziała się, że jest ciężko chora i musi zrezygnować z intensywnej pracy, nie poddała się postępującej chorobie. Zachowała pogodę ducha i dostosowała aktywność zawodową do swoich możliwości zdrowotnych. Po kilku latach, kiedy miała zaledwie 15% szans na przeżycie, wykorzystała to – zawalczyła i wygrała. Znów wróciła do aktywnego życia. Kilka miesięcy temu przeszła bardzo poważną, ratującą życie, operację i teraz doskonale wie, co to znaczy dostać „drugie życie”. Wróciła do działania z nową energią. Aktualnie uczestniczy, jako mentorka, w projekcie Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet „100 nowych firm”. Jest mężatką, matką trójki dorosłych dzieci i babcią 4 wnucząt (z czego jedno w drodze).