home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Czesława Kaczńska

Prezes Stowarzyszenia Artystów Kurpiowskich w Kadzidle (powiat ostrołęcki).

Twórczyni Czesława Kaczyńska należy do grona najbardziej znanych i cenionych kurpiowskich twórców ludowych. Wszechstronnie utalentowana, od przeszło 50 lat prezentuje swoje umiejętności artystyczne
w wielu dziedzinach sztuki ludowej: hafciarstwie, tkactwie, plastyce obrzędowej i zdobniczej, wycinankarstwie, piekarnictwie obrzędowym, śpiewie solowym oraz zdobnictwie wnętrz. Znana w kraju i zagranicą, głównie z wycinanek kurpiowskich, w których osiągnęła swój indywidualny styl, kontynuuje tradycyjne formy wytwarzania wycinanki kurpiowskiej jak: gwiazdy, leluje, wycinanki sylwetowe (koniki, ptaki). Czesława Kaczyńska jest wielką propagatorką folkloru kurpiowskiego. Szerzy kulturę swojego regionu, corocznie aktywnie uczestnicząc w licznych imprezach kulturalnych takich jak: pokazy rękodzieła ludowego, targi sztuki ludowej, kiermasze na terenie całego kraju, jak też zagranicą (Austria, Dania, Szwecja, Tunezja, Włochy i Niemcy – m.in. Wystawa EXPO 2002 w Hanowerze). Od ponad 50 lat – obok swojej działalności propagującej piękno i tradycje kultury kurpiowskiej – ma duże osiagnięcia w edukacji kulturalnej. Aktywnie uczestniczy w pokazach dla twórców ludowych, sesjach popularnonaukowych, prowadzi wykłady w muzeach i lekcje dla dzieci i młodzieży w szkołach. Podtrzymuje i przekazuje swoje doświadczenia twórcze oraz tradycje kurpiowskie następnym pokoleniom. Jest autorem i realizatorem Warsztatów Etnograficznych „Ginące Zawody”, które od 12 lat przyciągają zainteresowanie kilku tysięcy uczestników. Jest założycielką zespołu regionalnego działającego przy Kole Gospodyń Wiejskich w Dylewie. Od 1958 roku jest także członkiem Zespołu „Kurpianka” w Kadzidle. W 1999 roku urządziła w swoim domu z własnych środków finansowych tradycyjną izbę kurpiowską, w której prezentowane są unikalne eksponaty kurpiowskie pochodzące z okresu międzywojennego oraz prace rękodzielnicze twórczyni. Pasja działania Czesławy Kaczyńskiej przejawia się aktywnym uczestnictwem w życiu społecznym wspólnoty samorządowej gminy, powiatu i województwa. Pełni lub pełniła funkcje, m.in.: Prezesa Stowarzyszenia Artystów Kurpiowskich w Kadzidle, Prezesa Oddziału Kurpiowskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Ostrołęce, członka Prezydium Zarządu Głównego Związku Kurpiów w Ostrołęce, członka Zarządu Rady Gminy w Kadzidle, członka Rady Programowej przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sporty i Rekreacji w Kadzidle, przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Dylewie, wiceprezesa Zarządu Głównego STL w Lublinie.

Za swoją działalność otrzymała wiele wyróżnień i nagród, m.in.: dyplom uznania Ministra Kultury i Sztuki, Nagrody Wojewody Ostrołęckiego, Doroczną Nagrodę Starosty Ostrołęckiego, Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego, odznaczona została Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz wyróżniona została medalem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.