home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Barbara Galicz

Burmistrz Tarczyna.

Barbara Galicz pracuje w samorządzie terytorialnym już od ponad 20 lat, od pierwszego dnia jego powstania. W latach 1990-1994 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Rady Gminy w Tarczynie, w latach 1994-1998 została ponownie wybrana radną Gminy Tarczyn (m.in. praca w Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Komunalnej oraz w Komisji  Oświaty i Kultury), w latach 1998-2002 była Radną Rady Powiatu w Grójcu (m.in. praca w Komisji Planowania, Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu i w Komisji Oświaty i Kultury).

W 2002r. została Wójtem Gminy Tarczyn (następnie Burmistrzem Tarczyna) i kieruje gminą Tarczyn już trzecią kadencję. Za swoją działalność została uhonorowana Medalem MEN (jako dyr. PSP w Pamiątce), Brązowym Medalem Zasługi i Srebrnym Krzyżem Zasługi (za działania niosące znaczne korzyści dla kraju, sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych, ofiarną działalność publiczną, a także niesienie pomocy), Medalem Niezapominajki (praca na rzecz ochrony natury) oraz przyznanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Medalem Pro Masovia (za działania przyczyniające się wybitnie do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju Mazowsza), tytułem Samorządowy Menedżer Roku 2011 (najlepszy samorządowiec w Polsce w dziedzinie "wybitny wkład w kreatywne wykorzystanie kapitału ludzkiego w samorządzie lokalnym oraz w podniesienie jego poziomu edukacyjnego").

W czasie sprawowania przez Barbarę Galicz urzędu Burmistrza Tarczyna (wcześniej Wójta Gminy Tarczyn), nastąpił znaczny wzrost jakości funkcjonowania gminy Tarczyn, której przyznano tak prestiżowe certyfikaty jak np. „Przyjazna Gmina” (jako jedna z 12 gmin w Polsce), "Mazowiecka Gmina Roku", „Gmina Fair Play” (7. raz z rzędu), „Złota Lokalizacja Biznesu" i "Aktywna Gmina" oraz aż 2 nominacje w ramach XI edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”. Barbara Galicz podjęła szereg działań zmierzających do podniesienia prestiżu gminy Tarczyn i zapoczątkowania jej szybkiego rozwoju. To m.in. z inicjatywy pani Galicz rozpoczęły się działania mające na celu przywrócenie Tarczynowi praw miejskich, utraconych jeszcze za czasów carskich. Jej zamierzenia zostały zrealizowane w szybkim tempie-już z dniem 1.I.2003r. Tarczyn otrzymał status miasta. Barbara Galicz od początku kierowania gminą Tarczyn realizuje liczne projekty ukierunkowane na modernizację i budowę infrastruktury ważnej dla funkcjonowania i wyglądu gminy (infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, zdrowotnej, rekreacyjno-sportowej, edukacyjnej i kulturalnej).