home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Anna Sochacka

Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce.

Anna Sochacka jest jedną z najbardziej „rozpoznawalnych” kobiet mieście. Przebieg jej pracy zawodowej, oparty o pracowitość, twórczość, kreatywność i  pomysłowość na każdym stanowisku można śmiało określić mianem „od referenta do prezydenta”. Po studiach na kierunku ekonomiki budownictwa i inwestycji (SGPiS obecnie SGH) rozpoczęła pracę jako referent w przedsiębiorstwie budowlanym, a następnie jako nauczyciel w Siedleckim Ekonomiku wprowadzając pionierski wówczas (1993 r.) program „Przedsiębiorczości” realizowany przez Fundację im. Batorego. Została też trenerem tego programu dla nauczycieli w Polsce. W 1997 r. wygrała konkurs na dyrektora prestiżowego w Siedlcach  II LO im. Św. Królowej Jadwigi, które to pod jej kierunkiem nie tylko zmieniło szatę zewnętrzną, ale również szkoła odnosiła sukcesy dydaktyczne, sportowe i wychowawcze. W okresie pełnienia funkcji dyrektora, została również wybrana na Wiceprezesa Stowarzyszenia na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce i stworzyła o nich pierwszy i jedyny biuletyn w Polsce. Stanowisko dyrektora II LO im. Św. Królowej Jadwigi piastowała przez 9 lat. Mimo, iż nie należy do żadnej partii politycznej, odniosła w ostatnich latach niebywały sukces - została pierwszą kobietą wiceprezydentem Siedlec. W latach 2006-2010 była radną Rady Miasta Siedlce i wiceprzewodniczącą komisji kultury. Z ramienia Siedleckiego Towarzystwa Samorządowego w 2010 r. była kandydatką na Prezydenta Siedlec i uzyskała II -gi wynik w mieście wyprzedzając m.in. kandydata PO, co było wielkim zaskoczeniem a jednocześnie sukcesem. Prezydent, szanując wynik Pani Sochackiej, powierzył jej funkcję wiceprezydenta miasta. Jako wiceprezydent w ostatnim czasie inicjowała i realizowała programy, które cieszą się dużym powodzeniem wśród najsłabszych mieszkańców naszego miasta m.in. pionierski w skali kraju program budowy mieszkań komunalnych i socjalnych (320 mieszkań) oparty o uszlachetniony sposób PPP. Otacza wielką troską dzieci niepełnosprawne i dzieci z trudnych rodzin, wspiera organizacje pozarządowe, które prowadzą świetlice i warsztaty dla tych  dzieci. Wprowadzona miejska karta 3+ dla rodzin wielodzietnych dzięki jej działaniom rozwija się i ciągle przybywa nowych partnerów ( liczba partnerów wzrosła z 3-ch do 35). Pani Sochacka prezentowała te wszystkie działania na rzecz rodziny na konferencji poświęconej dzietności w Komisji Senatu RP - 5 grudnia 2012 roku. Zostało to docenione przez Kapitułę I Ogólnopolskiego Konkursu Zorganizowanego przez Parę Prezydencką RP „Dobry Klimat dla Rodziny” i 19.XII 2012 roku Siedlce otrzymały nominację do nagrody. Jest to wielki sukces miasta i p. Sochackiej, z  której inicjatywy miasto aplikowało do tego konkursu. Poza sukcesami zawodowymi należy podkreślić jej społecznikowskie działanie w ramach Siedleckiego Towarzystwa Samorządowego, a szczególnie organizację akcji „Ratujmy historyczne nagrobki na siedleckich cmentarzach”. W wyniku zbiórek publicznych w 2011 i 2012 roku dwa nagrobki już zostały odrestaurowane, a trzy kolejne zostaną odrestaurowane latem tego roku. Jest przykładem kobiet sukcesu również na polu rodziny. Od 40 lat tworzy udany związek małżeński, a  trójka dorosłych, dobrze wykształconych dzieci, również odziedziczyła po mamie „żyłkę społecznikowską”.