home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Maria Pomianowska

Doktor sztuk muzycznych, wokalistka, multiinstrumentalistka, kompozytorka i pedagog.

Maria Pomianowska jest absolwentką Akademii Muzycznej  im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie wiolonczeli i  wykładowcą Akademii Muzycznej w Krakowie. Od 1984 roku prowadzi studia nad unikalnymi technikami gry na instrumentach muzycznych Azji i Europy, podróżując do Indii, Chin, Korei, Japonii na Bliski Wschód oraz do Afryki. Podczas pięcioletniego pobytu w Japonii (1997-2002) artystka zapoznaje się z muzyką i kulturą tego kraju, jednocześnie prezentując tam w największych salach koncertowych polskie pieśni i tańce. W tym czasie Maria Pomianowska wraz  instrumentami -  suką biłgorajską i fidelą płocką jest częstym gościem na dworze cesarskim Japonii. Na zlecenie światowej sławy wiolonczelisty Yo Yo Ma, komponuje utwory w których wykorzystuje pieśni Mazowsza. Wspomniane kompozycje  zostaną później wspólnie z Yo Yo Ma wykonane w 2000 roku na koncercie w Niigata (Japonia). Działalność koncertową uprawia na początku w zespole Raga Sangit, następnie od 1994 roku w stworzonym wraz z grupą  przyjaciół  Zespole Polskim, którym kieruje do dzisiaj.  Popularyzuje w nim na zrekonstruowanych instrumentach smyczkowych (fidel płocka i suka biłgorajska) grę techniką paznokciową, która zanikła na terenach polskich w końcu  XIX wieku. W składzie zespołu znalazł się XVI-wieczny instrument smyczkowy pochodzący z wykopalisk archeologicznych w Płocku (fidel) oraz znana z przekazów z końca XIX wieku tzw. suka biłgorajska, zrekonstruowana na podstawie materiałów ikonograficznych (akwarela  Wojciecha Gersona – Muzeum Narodowe w Warszawie ) jako, że  żaden egzemplarz tego instrumentu nie zachował się do naszych czasów. W 2009 roku  za rekonstrukcję  fideli płockiej otrzyma nagrodę "Turysta" przyznaną przez Zarząd Międzynarodowego Festiwalu  Film,art& tourism.  Obok suki i  fideli w zespole znalazły się także skrzypce żłobione, cymbały, basy, bębny i fujarki. Głównym założeniem Zespołu Polskiego od początku działalności miało być sięganie do korzeni muzyki polskiej i słowiańskiej, aby wydobyć i unaocznić słuchaczom specyfikę muzyki polskiej od XVI  wieku do dzieł Fryderyka Chopina. Zespół koncentrował się zatem na prezentacji muzyki ludowej Mazowsza a szczególnie pochodzącej z tych obszarów, które były bliskie czasom i miejscom odwiedzanym przez młodego Fryderyka Chopina. Tematy muzyczne czerpano głównie z dzieł Oskara Kolberga lub badań terenowych,  prowadzonych na Mazowszu. Kolejne programy Zespołu Polskiego bardzo ciepło były  przyjmowane na koncertach w kraju przez publiczność polską,  zarówno w wielkich miastach,  jak i małych ośrodkach. W bardzo krótkim czasie zespół pod kierownictwem artystycznym Marii Pomianowskiej zdobywa także międzynarodową popularność, co owocuje serią koncertów,  między innymi w Japonii, na Tajwanie, w Belgii, Francji, Bułgarii, Niemczech, Czechach, Słowacji, Austrii, Hiszpanii, Algierii, Izraelu, Palestynie, na Białorusi, w Rosji, Chinach, Iranie. Artystka od lat  prowadzi wykłady, warsztaty muzyczne w kraju i za granicą, naucza, promuje młode zespoły i muzyków. Jako wybitny pedagog współpracuje m.in. z fundacją J&S Pro Bono, prowadząc Orkiestrę Folkową OFAM, Zamkiem Królewskim w Warszawie w programie Canaletto oraz festiwalem folkowym  Nowa Tradycja,  jako juror konkursu festiwalowego. Od 2006 zasiada w radzie programowej międzynarodowego Festiwalu Skrzyżowanie Kultur  jako dyrektor warsztatów muzycznych, a w  2011 roku zostaje jego dyrektorem artystycznym. M. Pomianowska komponuje również muzykę do filmów. Za muzykę do filmu Fryderyk 2010 otrzymuje wyróżnienie specjalne przyznane przez jury Międzynarodowego Festiwalu  Film,art& tourism. W związku z 2010 Rokiem Fryderyka Chopina tworzy scenariusz artystyczny do wystawy pt. Zakochany Chopin, czyli inspiracje mazowieckie, otwartej w 17 grudnia 2009 roku przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Wystawa znalazła się w gronie laureatów IV edycji Konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”. III Nagrodę przyznano jej w kategorii najciekawsza wystawa zorganizowana w roku 2009  na Mazowszu w obiekcie zamkniętym. Ekspozycja ta powstała w wyniku współpracy Marii Pomianowskiej (scenariusz) oraz dr hab. Ewy Dahlih-Turek i Jacka Jackowskiego (konsultacja naukowa). Kuratorem wystawy był dr Adam Czyżewski. Artystka wydaje również entuzjastycznie przyjęty przez krytykę album Chopin na 5 kontynentach.  Płyta  ta w czerwcu 2010 roku  zajmuje  5 pozycję  na europejskiej liście światowej muzyki etnicznej i folkowej World Music Charts Europe,  a w rocznym podsumowaniu jest na 15-stym miejscu na 866 nominowanych  wydawnictw z całego świata. To najwyższa jak dotąd pozycja polskiej  płyty w tym plebiscycie w ostatnich 20 latach. W swej muzycznej wędrówce Maria Pomianowska przekracza z łatwością rozmaite bariery i łamie utarte stereotypy. Czyni to jednak z poszanowaniem dla odrębności  każdej muzycznej tradycji,  którą poznaje i prezentuje. Na wielu festiwalach w kraju i za granicą artystka pokazuje  wraz  z  Zespołem Polskim  swoje oryginalne programy chopinowskie. np. w 2010 roku:  edycje La Folle Journee we Francji, Hiszpanii, Japonii, Polsce, na festiwalu w Belgii (reprezentowanie Małopolski), realizacje projektu w Chinach i Egipcie (Opera Kairska). W  maju 2010   uzyskuje stopień doktora sztuk muzycznych w Akademii Muzycznej w Krakowie za pracę pt. „Rekonstrukcja techniki wykonawczej na historycznych fidelach kolanowych a nowe wartości sonorystyczne”. Od października 2010 prowadzi tam na Wydziale Instrumentalnym autorski kierunek studiów Fidele kolanowe. Jest to  początek  tworzenia Wydziału Muzyki Etnicznej.

Maria Pomianowska od ponad 15  lat na wielu polach artystycznych m.in. wykonawczym, jako multiinstrumentalista i wokalistka,  pedagogicznym, fonograficznym,  medialnym,  ma wielkie zasługi w propagowaniu w kraju i za granicą polskich tradycji muzycznych -  sztuki ludowej i sztuki wysokiej (Chopin, Wieniawski, Moniuszko, Szymanowski, Lutosławski).  Proponuje słuchaczom w kraju  oraz  na świecie  zupełnie nowe spojrzenie, sprowadzające polską muzykę ludową i Mazurki Chopina do wspólnego mianownika. Konsekwentnie reaktywuje dawne  techniki gry na starych instrumentach smyczkowych popularnych na ziemiach polskich i wychowuje swoich następców. W swoich projektach  muzycznych przełamuje stereotypy wykonawcze,  prezentując  inspirowane muzyką ludową dzieła Chopina, Wieniawskiego czy Szymanowskiego  na specyficznym  instrumentarium ludowym,  zestawiając je na koncertach  z oryginalnymi formami  polskiej  muzyki ludowej -  pieśniami, mazurkami, kujawiakami i oberkami. Artystka przełamuje bariery kulturowe łącząc muzykę Chopina, polskie instrumentarium  z etniczną muzyką odległych kultur Azji, Bliskiego Wschodu, Afryki oraz krajów europejskich, a także podejmuje dialog międzykulturowy, wspólnie  koncertując i nagrywając płyty, z muzykami pochodzącymi z tych odległych regionów świata. Dociera ze swoją  polską  sztuką muzyczną  do nowych odbiorców  na świecie i w kraju. Jej ujęcie muzyki trafia także w gusty młodego pokolenia. Nowatorska działalność muzyczna Marii Pomianowskiej, zawsze realizowana ze smakiem artystycznym, doskonale promująca w kontekście kultury polskiej twórczość Chopina na świecie ale i w kraju, zasługuje na wysokie wyróżnienie.

 

Gala Kobiety Sukcesu Mazowsza 2012