home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Ewa Smuk-Stratenwerth

Właścicielka gospodarstwa ekologicznego w Grzybowie.

Ekolog i społeczniczka. Absolwentka LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie  , skończyła  antropologię na UW. Pracowała w Ośrodku Edukacji Ekologicznej EKO-OKO (przy Ośrodku Kultury Ochoty), była jednym z inicjatorów akcji Rodzić po Ludzku. Od 1993 roku, wraz z mężem, mieszka w gospodarstwie ekologicznym w Grzybowie gdzie prowadzi edukację ekologiczną i działa społecznie (warsztaty dla dzieci, szkoły ludowe dla kobiet wiejskich i in.); wchodzi w skład zarządu Stowarzyszenia Ekologiczno Kulturalnego „Ziarno”. Jest także dyrektorem ośrodka „Arka” będącego własnością stowarzyszenia; wydaje lokalną gazetę „Wieści znad Wisły”. Od 1998 roku jest  członkiem Stowarzyszenia Innowatorów Społecznych „Ashoka”. Pani Ewa Smuk-Stratenwerth przełamuje tradycyjne bariery między społecznościami miejskimi i wiejskimi, łącząc uprawę organiczną z edukacją ekologiczną. W tym celu organizuje programy edukacyjne w gospodarstwach wiejskich dla mieszkańców miast, a jednocześnie pobudza rozwój wsi, organizując kursy szkoły ludowej, obozy, szkolenia, wydając publikacje oraz tworząc miejsca pracy dla ich mieszkańców. Jest autorką bezprecedensowego w Europie środkowowschodniej podejścia, korzystnego dla obu stron, wykorzystującego gospodarstwo ekologiczne jako miejsce edukacji. Celem rolników już nie jest sama uprawa: ich gospodarstwa stają się ośrodkami edukacyjnymi, co prowadzi do ich modernizacji oraz niezależności materialnej gospodarzy. Stworzyła system edukacji, obejmujący dzieci wiejskie i miejskie, który pogłębia zrozumienie i szacunek dla tradycji i kultury polskiej wsi. Jest on skierowany głównie do dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 19 lat. Dzięki działaniom oraz programom opracowanym przez Pani Ewę dzieci z miasta bezpośrednio zapoznają się z różnymi aspektami życia na wsi. Jednocześnie inicjuje i realizuje programy aktywizujące wiejskie społeczności lokalne, inspirujące je w kierunku zmian ku zrównoważonemu rozwojowi.

Za swą działalność nominowana do wielu nagród. Otrzymała:

1993 r. – „Parasol Szczęścia” (nagroda przyznawana przez miesięcznik „Twoje Dziecko”)

1998 – WWSF (Women's World Summit Fundation) Prize for Women’s Creativity in Rural Life

2004 - Srebrny Krzyż Zasługi (za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej)

2007 – tytuł „Niezwykłej Polki” województwa mazowieckiego

2010- Złoty Krzyż Zasługi

2011 - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Gala Kobiety Sukcesu Mazowsza 2012