home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Ewa Lisowska

Ekonomistka, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, badaczka przedsiębiorczości kobiet w Polsce.

O dr Ewie Lisowskiej można powiedzieć, że jest promotorką przedsiębiorczości i ekonomicznej niezależności kobiet.  Prekursorka badań nad kobietami w biznesie - właścicielkami i menedżerkami firm. Współzałożycielka Międzynarodowego Forum Kobiet i jego prezeska w latach 1993-2006. Pomysłodawczyni czasopisma „Kobieta i Biznes” ukazującego się od 1993 r. i jego redaktorka do dnia dzisiejszego. Dzięki innowacyjnemu podejściu do tematu, które łączyło prace badawcze z konkretnymi działaniami, odegrała kluczową rolę we wprowadzaniu do polskiej nauki i życia gospodarczego tematu przedsiębiorczości kobiecej. Jest obecnie czołową ekspertką w tej dziedzinie, współpracuje z wieloma instytucjami rządowymi jak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania.  Dr. Lisowska jest również uznaną ekspertką na forum międzynarodowym. Brała udział w wielu projektach, konferencjach i publikacjach takich organizacji jak Bank Światowy i Unia Europejska. Wniosła istotny wkład w prace organizacji ONZ, takich jak UNDP i program rozwoju przedsiębiorczości kobiet prowadzony przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ (Genewa).  

Gdy na początku lat 90. rodził się w Polsce kapitalizm a wraz z nim następowały zmiany na rynku pracy – szczególnie drastyczne dla kobiet – w SGH powstała, pod jej przewodnictwem, inicjatywa akademicko-gospodarczego forum dyskusji o kobietach i ich miejscu w nowej rzeczywistości gospodarczej. Był to czas zagrożeń związanych z utratą pracy i bezrobociem, ale też czas niespotykanych wcześniej wyzwań i szans na zupełnie nową aktywność zawodową. Wiele Polek z tych szans skorzystało i założyło własną firmę. Jako pracownik naukowy prowadziła badania nad zjawiskiem przedsiębiorczości kobiet i upowszechniała wiedzę o tym, że Polki są przedsiębiorcze na tle Europejek, organizując międzynarodowe konferencje, rozmawiając z dziennikarzami i udzielając licznych wypowiedzi dla radia i telewizji. Zagadnienia związane z przedsiębiorczością kobiet są wciąż w polu jej zainteresowań badawczych. Jako prezeska Międzynarodowego Forum Kobiet tworzyła miejsce dyskursu na tematy ważne z punktu widzenia zarządzania firmą i kobiet w roli liderek. Organizowane przez nią comiesięczne spotkania były wymianą wiedzy i doświadczeń oraz wzajemnego wspierania się i dowartościowywania kobiet, natchnieniem dla tych, które nosiły się z zamiarem podjęcia pracy na własny rachunek. Niestrudzenie przebijała się z przesłaniem, że własna firma to afirmacja samodzielności i niezależności finansowej, to sposób na realizację marzeń i robienie tego, co się naprawdę lubi. Organizowała misje gospodarcze kobiet biznesu do takich krajów jak USA, Szwecja, RPA, Niemcy, Kirgistan, bowiem jest przekonana, że to doskonały sposób na poszerzenie perspektywy postrzegania siebie i własnego biznesu oraz bezcenne źródło inspiracji dla jego rozwoju. To także doskonała okazja na nawiązanie współpracy biznesowej o charakterze międzynarodowym. Współtworzyła grupę inicjującą Kongres Kobiet i jest w składzie jego Rady Programowej. Orędowniczka różnorodności i korzyści z niej płynących dla firm. Wspiera inicjatywy związane z promowaniem przedsiębiorczości, w tym Uniwersytet Drugiego Wieku, dla którego opracowała program kursu kształtującego postawy przedsiębiorcze i przygotowującego do założenia własnej firmy.

 Autorka licznych artykułów i kilku książek, takich jak „Kobiecy styl zarządzania” (2009), „Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie” (2008 i 2010), „Zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem. Podręcznik dla przedsiębiorczej kobiety” (2008).

Gala Kobiety Sukcesu Mazowsza 2012