home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Teresa Maria Bogiel

Prezesa Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie.

Przebojowa kobieta, która nie boi się wyzwań, a pracą zawodową potwierdza, że „(…) jakość nie jest dziełem przypadku, jest zawsze wynikiem wysiłku człowieka”.

Od kwietnia 2010 roku pełni funkcję prezesa Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie, który przejął działalność medyczną Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego SPZOZ, przekształcając go w Bródnowskie Centrum Specjalistyczne. Było to pionierskie w skali regionu przedsięwzięcie, wpisujące się w politykę rozwoju szpitala i poszerzania oferty medycznej dla pacjentów. Teresa Maria Bogiel stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego SPZOZ w Warszawie objęła 28 czerwca 2004 roku i od pierwszych dni energicznie przystąpiła do pracy nad poprawą kondycji placówki. W opinii pracowników jej decyzje, związane z wewnętrznym funkcjonowaniem kliniki, wymagały dyscypliny, ale zawsze poparte były troską o człowieka oraz żywym zainteresowaniem potrzebami pacjentów i zatrudnionego personelu. Dzięki staraniom nowej dyrektor już w grudniu 2004 roku Wojewódzki Szpital Bródnowski SPZOZ wyposażony został w aparaturę diagnostyczną – tomograf komputerowy i rezonans magnetyczny oraz nowoczesny oddział ratownictwa medycznego. Koszt urządzeń wraz z adaptacją pomieszczeń, w których został ulokowany, wyniósł blisko 11,7 mln zł. W 2006 roku udało się pozyskać kolejne środki – 10,5 mln zł z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na nowoczesną aparaturę medyczną dla pacjentów oddziału intensywnej terapii. Nowy oddział wyposażony został w wysokiej klasy sprzęt, uruchomiono system informatyczny wspomagający zarządzanie oraz zintegrowany system monitorowania aparatury medycznej i sygnałów życiowych. Udało się również zmodernizować agregatownię, zakupić dwa nowoczesne aparaty rentgenowskie, a także wybudować kryty podjazd dla karetek. Kolejne lata pracy Teresy Marii Bogiel to dalsze inwestycje w rozwój szpitala, komfort pacjentów i najwyższą jakość świadczonych usług medycznych. Jako osoba bardzo pracowita, dokładna i skrupulatna dokładała wszelkich starań, by każda możliwość pozyskani środków na poprawienie warunków funkcjonowania placówki została wykorzystana. Rok 2010 to blisko 20 mln zł pozyskanych ze środków unijnych i 16 mln zł z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. W listopadzie 2010 roku Wojewódzki Szpital Bródnowski stał się jedynym miejscem w Polsce, dysponującym najlepszą technologią w leczeniu nowotworów mózgu – Gamma Knife. Pojawienie się tego urządzenia w Polsce było przełomem w leczeniu guzów mózgu na gruncie krajowym. Jak podkreśliła wówczas dyrektor Teresa Maria Bogiel – o Gamma Knife usłyszała już w 2006 roku w Sztokholmie i od tego momentu rozpoczęła starania o wprowadzenie technologii w warszawskim szpitalu. Przeprowadziła szpital przez proces przekształcenia w spółkę. Przekształcenie szpitala traktuje jako szansę na pełne wykorzystanie możliwości placówki. Planuje również kolejne ambitne przedsięwzięcia – tym najbliższym jest uruchomienie 24-godzinnego centrum leczenia krwawienia z przewodu pokarmowego.

Teresa Maria Bogiel urodziła się 2 grudnia 1954 r. w Suwałkach. Wraz z mężem
i córką mieszka w Kępie Polskiej, w gminie Bodzanów. W roku 1979 ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego – Akademię Rolniczą w Warszawie z tytułem magistra ekonomiki rolnictwa. Następnie w roku 1993 ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Ekonomiki Ubezpieczeń i Bankowości w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości,
a w roku 2003 studia podyplomowe z zakresu zdrowia publicznego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.

W latach 1997-1999 pracowała w Banku Gospodarki Żywnościowej o/Płock oraz w Banku Spółdzielczym w Ciechanowie, gdzie awansowała od stanowiska inspektora do stanowiska wiceprezesa zarządu. W latach 1999-2003 pracowała na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. finansowo – administracyjnych Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych. Następnie od 1 kwietnia 2003 roku pełniła funkcję Zastępcy Dyrektor ds. finansowych Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Aktywna praca zawodowa nie przeszkadza jej w realizowaniu prywatnych pasji, jakimi są pielęgnowanie działki oraz ochrona dziedzictwa kulturowego i animacja życia społecznego w lokalnym środowisku. Przykładem może być aktywna działalność
w Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju gminy Bodzanów, zrzeszającym mieszkańców gminy, którzy pragną promować zasoby i talenty regionalne.