home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Maria Lolanta Batycka_Wąsik

Wójt Gminy Lesznowola. Wójtem została po raz czwarty. W ostatnich wyborach 86 % wyborców
oddało głosy właśnie na nią. Największe jej sukcesy to: rozbudowa Zespołu Szkół w Lesznowoli,
rozpoczęcie budowy Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle (70 mln PLN) i przebudowa 
skrzyżowania ul. Łabędziej z ul. Puławską w Mysiadle. Jedyna gmina na południu Mazowsza, 
która sporządziła raport określający stan faktyczny urządzeń melioracyjnych na terenie gminy. 
Zinwentaryzowano wszystkie urządzenia melioracyjne podstawowe i szczegółowe. Dzięki 
temu wiadomo, które rowy powinny być modernizowane w pierwszej kolejności, a które w
drugiej. Gmina pod jej kierownictwem zdobyła tytuły: Europejska Gmina, Mazowiecka Gmina 
Roku, Gmina Fair Play. Maria Jolanta Batycka Wąsik zdobyła też nagrodę indywidualną 
"Najlepszy Wójt Roku 2010". Za sukces uważa pozyskane fundusze unijne: 2,5 mln PLN na 
oczyszczalnię ścieków. Także na tzw. "projekty miękkie" jak rozbudowa świetlicy w 
Janczewicach. W 2010 roku gmina pozyskała  około 7 mln zł unijnych dotacji, w tym 1,9 mln zł 
na budowę szerokopasmowego, bezpłatnego Internetu. System ma powstać w roku 2012.
Pani wójt osobiście i aktywnie promuje sport - sama gra w kobiecą piłkę nożną.