home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 
< Wystawa Katarzyny Majak
22.03.2013 21:04 Age: 6 yrs

Kobieca Sieć Aniołów Biznesu

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości Kobiet we współpracy z Instytutem Nauk Ekonomicznych i Społecznych, który koordynuje Ponadregionalną Sieć Aniołów Biznesu – Innowacja, powołał nową, unikatową na rynku Aniołów Biznesu inicjatywę jaką jest Kobieca Sieć Aniołów Biznesu.


Dotychczasowe obserwacje i doświadczenia Instytutu w obszarze funkcjonowania rynku kapitału wysokiego ryzyka, relacji inwestorskich, projektów innowacyjnych, oraz aktywnie prowadzony dialog z otoczeniem biznesowym pozwoliły dostrzec obszar o wysokim potencjale rozwoju gospodarczego, jakim jest kobieca przedsiębiorczość. Dlatego realizując postawione cele jakimi m.in. jest działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, Instytut zaangażował się w działania mające na celu wsparcie i promocję kobiecej aktywności w biznesie, inicjując powstanie Kobiecej Sieci Aniołów Biznesu, która w chwili obecnej nie ma swojego odpowiednika na rynku polskim.

Więcej informacji o naszym przedsięwzięciu można
znaleźć na stronie www.ksab.pl


Komentarze

Message from "comments" extension: it appears that extension's TypoScript template is not added to main TypoScript template. Please, read "Administration" section of the manual in order to see how to add the extension's TypoScript template to main TypoScript template.